راه های ارتباط با کفش دلسا

آدرس پستی :

قم-بلوار خلیج فارس-کوچه۳۲-فرعی اول سمت راست

کانال تلگرامی
اطلاعات تماس

تلفن: ۳۷۳۰۳۱۰۹-۰۲۵
همراه: ۰۰۹۸۹۱۲۱۵۲۱۳۵۹

آدرس ایمیل

info@delsashoes.ir

فرم تماس با دلسا