چکمه دخترانه

  • سایز نقلی ۲۲ تا ۲۵
  • سایز بچگانه ۲۶ تا ۲۹
  • ۲۴ زوجی